ทันตกรรมป้องกัน

Posted on: พฤษภาคม 20, 2013, by :

ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dental Services)

Dental surgery and treatments

Dentistry usually encompasses very important practices related to the oral cavity. Oral diseases are major public health problems due to their high incidence and prevalence across the globe with the disadvantaged affected more than other socio-economic groups.

The majority of dental treatments are carried out to prevent or treat the two most common oral diseases which are dental caries (tooth decay) and periodontal disease (gum disease or pyorrhea). Common treatments involve the restoration of teeth as a treatment for dental caries (fillings), extraction or surgical removal of teeth which cannot be restored, scaling of teeth to treat periodontal problems and endodontic root canal treatment to treat abscessed teeth.

All dentists in the United States undergo four years of undergraduate studies, followed by four years of dental school to qualify as a “Doctor of Dental Surgery” (DDS) or “Doctor of Dental Medicine” (DMD). Dentists need to complete additional qualifications or training to carry out more complex treatments such as sedation, oral and maxillofacial surgery, and implants.

By nature of their general training they can carry out the majority of dental treatments such as restorative (fillings, crowns, bridges), prosthetic (dentures), endodontic (root canal) therapy, periodontal (gum) therapy, and exodontia (extraction of teeth), as well as performing examinations, radiographs (x-rays) and diagnosis. Dentists can also prescribe medications such as antibiotics, sedatives, and any other drugs used to manage the patient

 

เราให้บริการด้านทันตกรรมทั่วไป ดังนี้

* การตรวจฟัน ฟรี

* การขูดหินปูน (Cleaning)

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม (Dental Diagnosis)

การวินิจฉัยโรคเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการรักษาด้านทันตกรรม เพราะสามารถช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ที่ คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน เชียงใหม่ (Fortune Dental Clinic) สาขามหิดล และ สาขาห้วยแก้ว เรามีคณะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมทั้งประสบการณ์และการศึกษาขั้น สูง พร้อมกันนี้เรายังคัดเลือกใช้แต่วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย ที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เครื่องพาโนรามิกเอ็กซ์เรย์ (panoramic x-rays) เป็น เครื่องถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาที่แม่น ยำยิ่งขึ้น เครื่องโทโมแกรม (tomogram (x-sectional film)) เป็นเครื่องวัดคุณภาพและปริมาณของกระดูกก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ขณะที่เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน (pulp vitality tester) ช่วยในการวินิจฉัยการมีชีวิตของฟัน

 

เครื่องวัดความยาวของรากฟัน (Root Apex locator) เป็น เครื่องมือที่ช่วยวัดความยาวของรากฟันซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ ทันตแพทย์ในการรักษารากฟันและยังช่วยให้ผู้เข้ารับบริการใช้เครื่องฉายรังสี น้อยลง

 

ระบบ BT-Cool ที่ทันสมัยใช้ในการฟอกสีฟัน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ (Autoclave steriliser) เครื่องทำความสะอาดหัวกรอฟัน และวัสดุอุปกรณ์บางชนิดที่จะใช้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่สูงในด้านความสะอาดปราศจากเชื้อโรคของเรา