เกี่ยวกับเรา

คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน เชียงใหม่ (Fortune Dental Clinic)

เราเป็นคลินิกทันตกรรมต้นแบบที่ให้บริการตรวจรักษาแบบครบวงจร ( One Stop Services )  ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
และได้รับตรา “เชียงใหม่แบรนด์” ดำเนินการโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้บริการได้ถูกต้องตามหลักการทันตแพทย์สมัยใหม่ ควบคุมคุณภาพการรักษาและการบริการโดย “คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่” โดยมุ่งเน้นการให้บริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน และ บริการประทับใจ